Upozornění

Spalování hořlavých látek na volném prostranství se od 24.4.2020 až do odvolání nepovoluje…
V souvislosti s aktuálními povětrnostními podmínkami navyšujícími pravděpodobnost vzniku a šíření požáru v přírodních porostech a lesních půdách a s přihlédnutím k aktuálním krizovým opatřením v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem, neshledává Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje žádná přijatá opatření proti vzniku a šíření požáru jako bezpečně dostačující a účinná.

Spalování hořlavých látek na volném prostranství proto v tomto období v žádném případě nelze ani po předchozím oznámení HZS Středočeského kraje povolovat, a to ani po navržení opatření proti vzniku a šíření požáru. Případným žádostem /oznámení/ podnikajících fyzických osob nebo právnických osob nebude vyhověno – předmětná činnost bude s přihlédnutím k nouzovému stavu a klimatickým podmínkám s vysokou mírou pravděpodobnosti blízkou jistotě zakázána.

https://www.hzscr.cz/clanek/hasici-vyzyvaji-obcany-k-ohleduplnosti.aspx

Nový web

Spustili jsme pro vás nový web!

Omluvte prosím prozatimní prázdno, obsah starého webu bude postupně doplněn.